Výstava ateliérových prací

NOVÁ VÍZIA BUDĚJOVICKÉHO NÁMESTIA

Andrea Krajčovičová

Anotace

V nasledujúcom projekte rozširujem urbanistickú štúdiu o výtvarné spracovanie novovzniknutého Budějovického námestia. Zámerom je vytvoriť organizované, príjemné prostredie s rešpektom k vývojovým osám územia.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský