Závěrečné práce

Modulové systémy pro sociální bydlení

Bc. Michaela Ságlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je nabídnout řešení nouzového bydlení pro lidi v krizových situacích, sociálně slabé, bez přístřeší v důsledku chudoby, války, epidemií a živelných katastrof. Přináší vlastní návrh modulového systému, který může poskytnout jak nouzové přístřeší, tak přechodné obydlí v horizontu několika let. Jeho propojováním, vnitřní variabilitou a osazováním vnějšího pláště se schopností se přizpůsobit klimatickým podmínkám, vznikají další možnosti jeho použití a reálné směry využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.