Výstava ateliérových prací

MODROZELENÝ VACKOV

Bc. Anežka Lejhancová

Ocenění

Anotace

Sídliště Vackov, které se nachází v městské části Praha 3 je v nepříliš dobré stávající situaci jak pro jeho obyvatele, tak klima a přírodu. Nevhodný stav místa řeší lidé únikem z města na chaty nebo do parků v okolí. Důležité je tak vytvořit místo, které bude dostatečně funkční jak pro jeho obyvatele, tak přírodní procesy a bude umět vhodně hospodařit s dešťovou vodou a příspívat ke zlepšení mikroklima místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová