Závěrečné práce

KUTNÁ HORA - SUKOV

Lakomá Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Místo bývalé vodní nádrže na vrchu Sukov v Kutné Hoře je v dnešní době opuštěným bodem v krajině. Nádrž zde byla vybudována v 80. letech minulého stolení s vidinou toho, že se republika stane soběstačná v zásobování ovocem. Se změnou politického režimu přestala být nádrž využívána a od té doby zůstala pouze jako betonová jáma v zemi. Cílem diplomové práce bylo prověřit vhodnost nově definované funkce v tomto místě, které se nachází na pomezí města a krajiny. A to využívat místo jako prostor pro konání hudebních akcí s příslušným zázemím, přilákat do místa návštěvníky a nedovolit aby se z něj stalo zapomenuté území nikoho.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.