Výstava ateliérových prací

Rokycany - autobusový terminál

Filip Ohlsen

Anotace

Projekt se zabývá proměnou autobusového terminálu v Rokycanech. Oproti současnému stavu je jeho plocha redukována na nezbytné minimum se zachováním kapacity pro autobusy. V jižní části se uvolňuje plocha pro park, který lemuje vlakovou trať. V nadzemní části objektu je umístěno parkoviště pro 204 aut. V přízemí je prostor pro supermarket, který je sem přesunut z oblasti u hokejového stadionu. Plášť budovy je řešen z deštníků pokrytých vlnitým plechem. Ty jsou pohyblivé a je možné je stahovat. Jižní fasádu tvoří plný betonový hranol, který se v přízemní části rozšiřuje. Zde se nachází zázemí pro autobusové nádraží, vstup do garáží, čekárna, parkoviště pro kola a toalety. Do ulice Jiráskova je garáž podseknuta a tvoří chráněný prostor pro

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel