Výstava ateliérových prací

Areál fary v Trhových Svinech

Bc. Terézia Jancíková

Anotace

Pozemok sa nachádza v obci Trhové Sviny a tvorí jeden z troch významných bodov územia. Celú parcelu som sa snažila uzavrieť do jedného celku, ktorá by priniesla obyvateľom kľudné priestory na oddych a prácu. Pri zrevitalizovaní dvoru som zachovala bývalú faru, ktorá sa bude využívať ako múzeum hračiek. Pre uzatvorenie priestoru som ku spomínanej fare pridala prístavbu, ktorá rešpektuje históriu, no zároveň dodáva celému dvoru hravosť a moderný nádych. Prístavba slúži pre mamy s deťmi ako herňa, no zároveň ako miesto pre workshopy, ktoré sú prístupné z múzea. Celý dvor dotvára obradná sieň, bývalý priestor pre kone, v ktorej sú zachované krásne klenby. Severnú časť ohraničuje uzavretá budova kaviarne a coworkingu. V exteriéri sú miesta pre vonkajšie terasy a priestory na oddych.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel