Výstava ateliérových prací

Napříč generacemi

Bc. Zuzana Jandová

Anotace

Cílem projektu je oživit a zpřehlednit ulici Nádražní, která měří celkem km a je ve své podstatě přímá. Momentálně se v ulici nachází především průmyslové budovy. Lokalita má velký potenciál proměnit se v kvalitní prostředí pro život díky bohaté občanské vybavenosti, sociální diverzitě a přístupu ke zlatonosné Otavě. nejmladší a nejstarší generace. Jsou to děti v mateřské školce, které teprve začínají poznávat svět a té nejstarší, kteří jsou nejvíce protřelí životem a zároveň ještě hledají smysl života. Toto propojení bude benefitem pro obě kategorie, děti mohou seniory obšťastnit a potěšit a senioři mohou dětem předávat zkušenosti a pomáhat jim trénovat dovednosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout