Výstava ateliérových prací

Zlatý letiště!

Marie Skalková

Anotace

Letiště je třecí plocha, soubor styčných hran. Jeden svět tu přechází v druhý. Hledám odpověď na jeho náročnou polohu. Problémy balím do jeho měkkých útrob, hezké věci vyzdvihuji (doslova, vzlétnou). Dávám neprostorům formu a organizuji je. Jak něco povýšit, a přesto nechat zcela na původním místě?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout