Závěrečné práce

LITOMĚŘICE - OKOLÍ ŘEKY

Kanyzová Markéta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh se zabývá říční krajinou na městské úrovni. Cílem je vytvoření koncepce revitalizace, oživení a zapojení prostoru řeky do systému města. Práce plní funkci strategického a iniciačního dokumentu v otázkách územního rozvoje v okolí řeky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.