Výstava ateliérových prací

Gymnázium Ďáblice

Marie Harigelová

Anotace

Budova školy s malým átriem je vchodem orientována na východ na malé náměstíčko (v obdobné stopě se zde nachází již dnes) a z protější strany je ohraničeno budovou s prostory k pronájmu, které mohou sloužit také jako prostorová rezerva školy či části města, které gymnázium patří. V přízemí školy jsou umístěny především provozy, které mohou sloužit jak škole, tak i za určitého režimu veřejnosti. Jsou to školní jídelna, knihovna, audiovizuální centrum, aula a tělocvičny, které jsou zapuštěné do země a z ulice je do nich okny vidět. Vyšší patra jsou již pouze pro účely školy. V prvním patře se nachází mimo jiné vedení školy a je zde i vstup na školní terasu, která je také propojena se školní zahradou. Je zde možno trávit volný čas i pořádat různé školní kulturní akce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha