Výstava ateliérových prací

CÉČKO

Josef Zbořil

Anotace

Hlavní myšlenkou návrhu je využití území na strategicky důležitém místě, řešeného urbanistického problému, a zároveň doplnění historicky industriálního areálu o nový typ stavby s respektem na jeho vzhled a historii. Vzhled průmyslových budov se může lišit na jejich účelu, ale v širším spektru lze nalézt zásady, které se stále opakují. Příkladem mohou být doširoka otevřené prostory, minimalistická estetika, odkryté materiály a přirozené světlo.Těchto principů se snažím docílit i já na nově navrhovaném objektu – polyfunkčním domě. 3 nadzemní podlaží. 3 funkce. 3 estetiky fasád. 1 stavba.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch