Diplomové práce

Škola pro nová media

Jan Vašek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nová škola bude nabízet výuku v oborech tisk, drama, audovizuální a hudební media. Integrovány budou poradenské a speciální služby, další společenské prostory a kavárna.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.