Výstava ateliérových prací

Knihovna Nymburk

Bc. Zdeněk Hampl

Anotace

Nová stavba pobočky nymburské městské knihovny vyplňuje stávající proluku v ulici Kostelní v historickém jádru města Nymburk. Nová stavba svým objemem a architektonickým výrazem reaguje na okolní stávající zástavbu. V parteru se nachází kavárna a víceúčelový sál, v dalších třech patrech se nachází vlastní knihovna.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.