Výstava ateliérových prací

JESTŘÁBÍ BOUDA: REMINISCENCE HORSKÝCH BUD

Tomáš Hucek

Anotace

Návrh nové horské chaty v lokalitě známé pod názvem Jestřábí boudy přináší ideu vzniku nového objektu zasazeného do panenské přírody hlavního krkonošského hřebenu. Jestřábky jsou bezesporu nespoutaným a mnohdy velice drsným místem, které má ovšem velký přírodní, historický i kulturní přesah. Navržený objekt se soustředí na archetyp původních objektů, které v průběhu 19. a 20. století vznikaly na obdobných místech a v obdobných podmínkách. Z takových objektů si částečně propůjčuje tvar hlavní hmoty i některá dispoziční řešení. Objekt je do příkrého svahu zasazen tak, aby svým částečným zahloubením mohl lépe odolávat častému větrnému proudění a zároveň se maximálně otáčel a nahlížel do hlubokého údolí s otevřeným výhledem do středu naší země.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský