Výstava ateliérových prací

Lávka

Jan Mokrý

Anotace

Safari Park Dvůr Králové plánuje rozšíření okružních vyhlídkových cest. Část nové trasy jsem navrhl kolem vyhlídky na africké a lví safari až k nově plánovaným výběhům pro Kaferské buvoli a doplňkovou expozici. Zde bude také vybudován nový výběh pro nosorožce. A právě v tomto místě je nutno umístit novou lávku. Při představě „lávky“ si každý vybaví spojení bodu A-B, a proto jsem mezi dva body netradičně vložit bod C, aby lávka fungovala také jako vyhlídka. Toho jsem docílil rozdělením lávky do dvou výškových úrovní se schodištěm, kterým zároveň vyrovnávám výškový rozdíl břehů. Lávku nesou štíhlé sloupy, které se ztrácejí ve změti kmenů a na koncích je opřena o betonové základy. Na jedné straně volně navazuje na podestu s občerstvením, na druhé straně je konec lávky zapuštěn do terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr