Závěrečné práce

Nová strahovská kolej

Húsková Tereza

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Stavba se nachází v Praze na Strahově na pozemku u pravého severního rohu Strahovského stadionu. Úkolem projektu bylo vytvořit důstojný vstup do kolejního kampusu ČVUT a navrhnout moderní bydlení pro studenty formou sdílených bytů. Nově navržený objekt svým tvarovým konceptem navazuje na sousedící Strahovský stadion a na své místo s respektem na historické hradby, které pozemek z části obklopují. Mimo bytů jsou zde navrženy společenské místnosti, komerční prostor, tělocvična, hudební zkušebna, malé lázně a další podle přání rezidentů nynějších strahovských kolejí. V současné době je pozemek z části nezastavěný, využívaný pouze jako parkoviště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.