Výstava ateliérových prací

Propojení centra Ostravy a Dolních Vítkovic

Bc. Jonáš Klvaň

Anotace

Předmětem urbanistického návrhu jsou tři oddělené oblasti (Karolina (+ Na Soutoku) – Pod Žofinkou – Vítkovice), jež nejsou v současné době nijak efektivně propojeny nejen mezi sebou, ale rovněž ani s pravým břehem řeky Ostravice. Hlavním důvodem tohoto stavu se jeví nynější odříznutí „ostrova“ Pod Žofinkou dvěma železničními tratěmi, vedoucími k pravému břehu řeky. Jedná se o důležitou součást Ostravy, proto se s těmito industriálními spojnicemi jako s aktivními součástmi městské infrastruktury počítá i do budoucna. Tyto trasy nicméně přetínají potřebnou tepnu pro rozvoj třech výše zmiňovaných území, proto byla jako východisko navržena široká hlavní třída s tramvajovou linkou vedoucí přes oblast Pod Žofinkou, čímž by došlo k propojení městských částí Vítkovice a Karolina.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký