Závěrečné práce

Obnova zámku Červená Řečice

Bc. Vladimíra Snášelová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je obnova zámku v Červené Řečici, jehož stavební vývoj sahá až do 13. století. V rámci řešení je navržena revitalizace stávajících zámeckých budov a také nový víceúčelový objekt na místě zničené sýpky. Součástí práce je rovněž stavebně-historická část, která řeší vývoj dispozice patra barokního křídla s důrazem na způsob vytápění a podrobnou inventarizaci prvků oken a dveří.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.