Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

MEZI PROUDY

Martin Skoupý

Anotace

Návrh tvoří řada pěti bytových domů s obchodním parterem a úřad. Ten je situován na nároží u křižovatky Nádražní s novou ulicí, která bude v režimu klidné rezidenční obytné zóny. Tyto objekty tvoří uliční linii ulice Nádražní a zároveň odkloní případný hluk od hlavní ulice směrem k řece. Aktivní obchodní parter vede dialog s provozem na ulici a celou oblast tak oživuje. Pět prodejen v jinak obytných objektech je na sobě nezávislých a nabízí maximální variabilitu vyhovění požadavkům klienta. Na parter navazuje konstrukce porůstající zelení. To celou ulici pocitově zpříjemňuje a ochlazuje. Výraz administrativní budovy se odkazuje na industriální historii okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout