Výstava ateliérových prací

Bytový dům Pernerova

Jan Pernekr

Anotace

Pavlačový bytový dům v Pernerově ulici hledá hranici zastavitelnosti mezi městem a úpatím vítkovského vrchu. Vyplňuje proluku a dokončuje strukturu karlínského bloku. Objekt je členěn do dvou směrů. Osmipodlažní, podélný objem drží uliční čáru a výškou římsy navazuje na sousední dům. Tři příčné objemy, tyčící se nad vnitroblokem, které svými slepými štíty doléhají k hraně kolejiště. Dům má pronajímatelný parter a uvnitř bloku dvoupodlažní prostory ke komerčnímu či dílenskému využití. Vzniká tak veřejný, živý vnitroblok, z něhož se dá projít k vlakové zastávce Karlín, či vystoupat do parku na Vítkově. K dispozici je deset modulových druhů bytů různé velikosti a typologie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.