S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Bytový dům Pernerova

Jan Pernekr

Anotace

Pavlačový bytový dům v Pernerově ulici hledá hranici zastavitelnosti mezi městem a úpatím vítkovského vrchu. Vyplňuje proluku a dokončuje strukturu karlínského bloku. Objekt je členěn do dvou směrů. Osmipodlažní, podélný objem drží uliční čáru a výškou římsy navazuje na sousední dům. Tři příčné objemy, tyčící se nad vnitroblokem, které svými slepými štíty doléhají k hraně kolejiště. Dům má pronajímatelný parter a uvnitř bloku dvoupodlažní prostory ke komerčnímu či dílenskému využití. Vzniká tak veřejný, živý vnitroblok, z něhož se dá projít k vlakové zastávce Karlín, či vystoupat do parku na Vítkově. K dispozici je deset modulových druhů bytů různé velikosti a typologie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.