Výstava ateliérových prací

Vinařství Velké Němčice

Lea Poráčová

Anotace

Vinárstvo vo Veľkých Nemčiciach sa nachádza vo výraznom juho-západnom svahu. Miesto je obklopené vinicami a významným krajinným prvkom. Návrh vinárstva vstupuje do krajiny ako ďalší krajinný prvok, ktorý vystupuje zo zeme tak dôležitej pre vznik vína. Vypína sa nad samotným viničom a stáva z neho viditeľný bod v diaľke.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel