Výstava ateliérových prací

GALERIE S KAVÁRNOU

Bc. Jakub Antoň

Anotace

VYTVOŘENÍ ZCELA NOVÉ NÁPLAVKY NA SMETANOVĚ NÁBŘEŽÍ S BUDOVOU GALERIE V JEJÍM STŘEDU. KONCEPTEM CELÉHO PROJEKTU JE TVAR TROJÚHELNÍKU, KTERÝ JE DOMINANTOU CELÉ STAVBY. SEVERNÍ STRANA GALERIE JE ROVNOBĚŽNÁ S HRADBAMI PRAŽSKÉHO HRADU PRO DOKONALÝ VÝHLED. ČTYŘPODLAŽNÍ PROSKLENÁ BUDOVA POSKYTUJE PROSTORY JAK SAMOTNÉ GALERII, TAK KAVÁRNĚ. JE UMÍSTĚNA DO STŘEDU PROLUKY NÁBŘEŽÍ, TAK ABY DOPLŇOVALA STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.