Výstava ateliérových prací

Domov pro seniory

Bc. Markéta Köhnleinová

Anotace

Nově navržený domov pro seniory v Řevnicích nabízí bydlení pro celkem 33 seniorů. Společné prostory v přízemí vybízejí ke každodennímu setkávání a podporují vzájemnou komunikaci obyvatel. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží se nachází byty, které jsou vybaveny i kuchyňskou linkou a umožňují tak obyvatelům, kteří nepotřebují denní asistenci žít zcela soběstačný život. Zároveň jsou v domově dostupné služby jako stravování, pomoc při každodenních úkonech nebo péče zdravotních sester. Takový návrh nabízí možnost začlenění se do komunity seniorů ještě v aktivním věku a později nebýt nucen k přesunu do specializovanějšího zařízení. Časté stěhování nepřispívá ke psychické pohodě a znemožňuje zachovávání sociálních vazeb. Součástí areálu je i společná zahrada s možností zahrádkaření nebo hraní petangu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán