Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VRŠOVICKÁ

Bc. Prokop Tesař

Anotace

Bakalářská práce zpracovávána na studii ze ZS 2022 Bydlení Vršovická. Úkolem bakalářské práce je vypracování stavebně technického řešení stavby, konstrukčního řešení, technického zabezpečení stavby, požárně bezpečnostního řešení a realizační projekt interiéru. V poslední řadě se vypracovává řešení návrhu staveniště a průběhu výstavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský