Výstava ateliérových prací

Depo Písnice Metro D Stanice

Edward Leahy

Anotace

Úkolem bylo navrhnout novou konečnou stanici a depo pro navrhované prodloužení metra D, které povede přes jihozápad Prahy a bude končit v Písnici. Na základě komplexní analýzy území a porozumění Mým cílem bylo vytvořit prostorový koncept, který by splňoval funkční požadavky na depo a konečnou stanici metra a zároveň sloužil okolním podnikům a obyvatelům, s lidským měřítkem a uzlem zaměřeným na pěší, postaveným kolem centrálního náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.