Výstava ateliérových prací

Konverze bývalé textilní továrny Karnola

Jana Minaříková

Anotace

Budova bývalé textilní továrny společnosti Karnola v Opavě dnes nenaplňuje svou původní funkci. Po vyhoření objekt neprošel rekonstrukcí a kvůli špatným statickým podmínkám nenašel jiné využití a od té doby chátrá. Současný stav objektu a jeho blízkého okolí budí spíše strach, než aby plnohodnotně využil svůj potenciál definovaný jeho polohou a návaznosti na řeku. Původní konstrukční trojtrakt továrny v návrhu prochází prostorovými úpravami. Nehodnotné části objektu jsou navrženy k demolici, stávající budova je hmotově prodloužena na základě konstrukčního kontrastu respektující původní rastr skeletového nosného systému. Centrálním traktem skrz všechna nadzemní podlaží prochází stáčející se rampa připomínající klubko nitě. Objekt se po konverzi stává místem práce, setkání a kreativity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov