Výstava ateliérových prací

Anotace

Koncept reprezentativních veřejných prostranství se zaměřuje na novou kompozici hlavního náměstí Jiřího z Poděbrad a vytváří nový charakter prostoru. Celá plocha je vydlážděná historizujícími žulovými kostkami a dochází ke zpomalení dopravy z důvodu častějšího pohybu chodců. Plocha je doplněna triádami stromů, které podtrhují významnost blízké budovy či instituce. Dále se návrh zabývá zkvalitněním povrchů komunikací a pro- storu v okolí Zámečku, ulice Opletalova, předprostoru kostela sv. Mořice a obchodu COOP.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán