Závěrečné práce

Terminál autobusového a vlakového nádraží Praha - Smíchov

Bc. Pavel Fajfr

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Přestavba nádraží Praha - Smíchov v návaznosti na tendence a přirozený vývoj území brownfields a transformačních ploch v jižní části Smíchova. Práce se zamýšlí nad možností přesunu autobusových terminálů v ulicích na Knížecí a Nádražní a vytvoření komplexního dopravního uzlu na území stávajícího nádraží Praha – Smíchov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.