Výstava ateliérových prací

VACKOV - UPGRADE

Marek Petřík

Anotace

Pracovat se stávajícím a vytěžit potenciál. Prokrvit území aktivitami. Přitáhnout obyvatele i uživatele, činorodé občany Vackova, kteří nejen bydlí, ale zde i tvoří a žijí. Návrh je důsledně generován z místních specifik a požadavků obyvatel. Od logiky k neopakovatelnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová