Závěrečné práce

Pivovarské náměstí, Lanškroun

Michenková Šárka

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem této bakalářské práce byl návrh polyfunkčního objektu s pivovarem a městskou galerií. Stavba je umístěna v prudkém svahu Pivovarského náměstí na místě chátrajících pivovarských sklepů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.