Výstava ateliérových prací

Anotace

Od Milady do centra města přes Předlice? Velká neznámá. Nevím kde jsem, kam jít a co dělat. Začlenění, propojení a oživení. Tedy návaznost os, vložení nového do původního a vytvoření místa se svou vlastní identitou X. MÍSTO navržené pro odpočinek i adrenalin, práci i bydlení, průmysl i umění.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka