Výstava ateliérových prací

Náměstí borců

Lukáš Popelka

Anotace

Projekt univerzitního náměstí se nachází v nové urbanistické struktuře, která se rozprostírá po Strahovském kopci a mění celé jeho dosavadní využití. Samotné náměstí pak slouží jako spojnice mezi budovami čtyř nových univerzit enviromentálních studií, které by tu měly vzniknout. Je to reprezentativní prostor, který zároveň nabízí prvky pro volnočasové využití studentů, kteří zde mohou trávit volný čas.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt