Závěrečné práce

SKAUTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM

Součková Martina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomové práce bylo navrhnout novou skautskou klubovnu pro skautské středisko Dvojka Teplice, v Teplicích, na pomezí čtvrtí Trnovany a Šanov. Klubovna by měla sloužit jak skautskému středisku, pro téměř každodenní provoz, tak ostatním skautským střediskům, jako pronajímatelné prostory s možností ubytování. Součástí komplexu je také společenský víceúčelový sál s kavárnou, který je též možné pronajmout pro pořádání společenských akcí různého druhu pro podporu komunitního a kulturního života na Teplicku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.