Výstava ateliérových prací

KULTURA ULTRA

Bc. Vojtěch Trochta

Anotace

Historické jádro industriálního areálu ve Vratislavicích nad Nisou v sobě momentálně skrývá nevyužitý společenský potenciál. KULTURA ULTRA v této lokalitě tvoří nové kulturní těžiště, zatímco zachovává přítomného genia loci továrenské surovosti a přináší do Vratislavic novou společenskou hodnotu. Koncept projektu spočívá v rekonstrukci a nadstavbě na tři stávající objekty. Ve vzniklé novostavbě se nachází galerie, ateliéry umělců, velký multifunkční sál a kavárna. V rámci širších vztahů zde také vzniká nová náplavka s cyklostezkou u opomíjeného nábřeží Nisy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch