Závěrečné práce

FAKULTA ODEVNÉHO DIZAJNU

Krajčovičová Andrea

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Otázky a hľadanie odpovedí na tému návrhárstva a odevného priemyslu v architektúre. Ako môže architektúra formovať rozvoj oboru, ktorý je v našich končinách skôr skrytým remeslom? Ako nezabudnúť na globálny dopad tohto priemyslu už pri návrhu? Svoju odpoveď hľadám na hranici Vltavy v prímostí Libeňského mostu. v mieste výrazových kolízií a nejasností, kde je treba nájsť kompromis, ale zároveň nezapadnúť.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.