Výstava ateliérových prací

MATEŘSKÁ ŠKOLA V EMAUZÍCH

Daniil Shashkov

Anotace

Místem stavby je jižní zahrada Emauského kláštra, která si v minulosti bývala soukromou klášterní zahradou, kde benediktini pracovali, odpočívali a rozjímali. Od roku 2018 se zahrada rekonstruuje. V dolní části je zahrada rozdělena do obdélníkových polí, jimž poskytl základní měřítko půdorys Rajského dvora. Přízemní objekty při jižní zdi budou vyhrazené kavárně, lékařské ordinaci a chráněné dílně. V dolní části zahrady jsem se v návrhu pokusil velice citlivě umístil mateřskou školu, určenou pro 75 dětí. Stojí podél šikmé zdi, která odděluje zahradu od vzvýšené rezidenční zástavby ve východní části. Škola navazuje na modul obdelníkových polí v zahradě, zároveň i na modul Rajského dvoru. Jako hlavní hřiště se bude využívat zelená pochozí střecha.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna