Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

OBECNÍ DVŮR

Šimon Hejnic

Anotace

Obecní dvůr v Řevnicích je nové zázemí městských technických služeb. Nový název naznačuje rozšíření funkcí a stavebního programu ve srovnání s podobnými zařízeními v jiných městech. Oproti nezbytným kapacitám pro skladování, garáže a zázemí pro drobné opravy zahrnuje stavba plnohodnotnou truhlářskou a zámečnickou dílnu. Nejcharakterističtější je ale pro začlenění dílen pro veřejnost, které nenarušují provoz TS. Důležité při návrhu bylo tedy vyřešení provozních vazeb, ale i hledání výrazu utilitární stavby, která vytváří vztahy jak s kolemjdoucím, tak s celým městem, rozkládajícím se pod kopci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán