Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Studentské bydlení v Miláně

Bc. Barbora Medová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním práce je návrh trvale udržitelného studentského bydlení s horizontální farmou na pozemku vymezeném podmínkami soutěže: MILAN EXPO HORIZONTAL FARM - SUSTAINABLE HOUSING FOR STUDENTS INSIDE THE EX EXPO 2015 SITE. Pozemek o rozloze 6568m2 je rozdělen na část určenou pro výstavbu a část veřejného prostoru, který navazuje na jednu z hlavních os areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.