Diplomové práce

Studentské bydlení v Miláně

Bc. Barbora Medová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním práce je návrh trvale udržitelného studentského bydlení s horizontální farmou na pozemku vymezeném podmínkami soutěže: MILAN EXPO HORIZONTAL FARM - SUSTAINABLE HOUSING FOR STUDENTS INSIDE THE EX EXPO 2015 SITE. Pozemek o rozloze 6568m2 je rozdělen na část určenou pro výstavbu a část veřejného prostoru, který navazuje na jednu z hlavních os areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.