Výstava ateliérových prací

Základní škola ve Všenorech

Anna Tomášková

Anotace

Zadáním práce byl návrh budovy 1. stupně základní školy ve Všenorech. Budova je situována na svažitém pozemku, na kterém se nyní nachází stávající 1. stupeň školy. Návrh se skládá ze dvou objemů, které jsou vzájemně propojeny 3. proskleným objemem, který také slouží pro komunikaci. Hlavní hmota je určená čistě pro školní účely, zatímco druhou je možné využívat i veřejností v odpoledních a večerních hodinách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA