Výstava ateliérových prací

Interiér átria nového pavilonu FN Bulovka

Ing. arch. Anna Wanda Molnárová

Anotace

Zadáním pro tento semestr je návrh atria pro nový všeobecní pavilon pro Nemocnici na Bulovce, ve kterém se nachází přesunuté demolované pavilony a nová emergency. Pavilon tak bude novým vstupním bodem a ústřednou pro celou nemocnici, protože se zde bude nacházet jak akutní péče tak i interní ambulance a centrální odběrové místo. Konceptem pro atrium bylo příjemné prostředí, které nevytváří typicky „nemocniční“ atmosféru. Ale v reprezentativním prostoru pro návštěvníky a lidi, kteří jsou zde na delším pobytu, vytváří prostor, jenž bere prvky z hotelových, letištních a komerčních interiérů tak, aby vytvořil prostředí, kde se člověk „odpoutá“ od možná nepříjemných skutečností, které ho sem přivedly.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha