Výstava ateliérových prací

LAP

Barbora Gažiová

Anotace

Produkt sa skladá z troch častí vzájomne prepojených zúbkami, ktoré ohraničujú dĺžku ťahu na uzavretie. Stredná časť je vyčlenená pod vrchnú pre úchop a následne otočenie kedy sa otvory uzatvoria a zdvihnutím sa spolu s vrchnou časťou vyberú pre odstránenie a vyčistenie priestoru určeného pre octomilky. Otvory zodpovedajú veľkost pohlavne dospelej octomilke. Vnútorná časť pojme tekuté aj hmotné skupenstvá návnad na odchyt. Zámerom lapu je možnosť odchytu octomiliek bez zahubenia kedy po odchyte octomiliek otvory uzatvoríte a následne vypustíte octomilky von v outdoore. Lap je určený na položenie pri kôš, kompostér a iné nádoby na uskladňovanie ovocia kde sa octomilky najviac vyskytujú. Tvar v zámere nemá predstavovať na prvý pohľad lapač.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit