S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Provodov - Kulturní dům a veřejné prostranství

Bc. Radek Talaš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh úpravy návsi, která tvoří hlavní veřejné prostranství, kulturního domu a kulturního areálu obce Provodov. Jedná se o místa, ve kterých se odehrává nejpodstatnější část veřejného života obce a největší množství interakcí mezi obyvateli. Tomu by také měla být podřízena podoba celého prostoru. Cílem je navrhnout takové řešení, které by podporovalo společenský život a zároveň zvýraznilo vytrácející se charakter obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.