Výstava ateliérových prací

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM

Bc. Šimon Kříž

Anotace

Kulturní a společenské centrum je navrženo ve východní části náměstí. Ambicí návrhu je obnovení historické urbanistické struktury, v původní půdorysné stopě, se zalomením uliční čáry a otevřením do vnitrobloku. Zde vznikne nový veřejný prostor s dominantním ořešákem v jeho centru. Dvojice domů, kulturní dům a bistro/kavárna vychází hmotově ze zástavby 2. pol. 19. stol., zadní trakt („spolkový dům“) z hospodářských budov původní zástavby. Návrh kontextuálně navazuje na stávající historickou zástavbu. Funkční využití jednotlivých částí centra umožňuje celodenní provoz, je místem setkávání. Sál kulturního domu je navržen v patře, se zázemím pro návštěvníky v přízemí a technologiemi v podkroví. Foyer a sál je propojen s venkovní terasou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa