Závěrečné práce

Gramofon

Pasková Leontina

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá návrhem gramofonu, jakožto uměleckého objektu, který dodává hudbě vizuální požitek. Důraz je kladen především na sochařské zpracování a myšlenku fyzicky ztvárnit hudbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.