Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Gramofon

Pasková Leontina

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá návrhem gramofonu, jakožto uměleckého objektu, který dodává hudbě vizuální požitek. Důraz je kladen především na sochařské zpracování a myšlenku fyzicky ztvárnit hudbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.