Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Bakov

Krystyna Ponyatovska

Anotace

Hlavním záměrem je vybudování objektu centra, tak aby se svým charakterem a urbanisti kým řešením dokonale začlenil do starší zástavby Bákova, a nenarúšal tak jeho urbanistický charakter. Komunitní centrum ponúka množství různych funkcí, které umožní obyvatelem učit se, odpočívat a strávit volný čas na společenských událostech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa