Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

droshopiLAP

Eva Šimunová

Anotace

Lapač na octomilky je navrhnutý ako doplnok k vermikompostéru Urbanlive od firmy Plastia. Lapač je umiestnený na kohútiku na dážďovkový čaj. Svojím tvarom prekrýva pomerne neestetický prvok na kompostéri bez narušenia jeho funkčnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit