V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ

Rusobrova Polina

Architektura a urbanismus

Anotace

Tématem je návrh rekonstrukce kulturního domu v Přibyslavi. Práce se zabývá hledáním rozumného přístupu k historickému dědictví 20. století, který spočívá v zachování podstatných architektonických prvků a jejich doplnění novodobou architekturou. Řešen je celostní přístup k navrhování, od urbanistického řešení až po interiér.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.