Výstava ateliérových prací

Gymnázium Ďáblice

Bc. Šárka Vohralíková

Anotace

Gymnázium pro 480 žáků se nachází na severovýchodě Prahy v sídlišti Ďáblice. Nahrazuje nízkopodlažní objekt u hlavní třídy Střelničná. Občanská stavba je řešena pavilonovým rozložením, které se snaží respektovat hmoty a kompozici sídliště. Součást návrhu je i kancelářský a bytový objekt se službami, které částečně zachovávají občanskou vybavenost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha