Diplomové práce

Hranice - jezdecký areál - tribuna

Sypeňová Alexandra

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cieľom projektu je riešiť súčasný nedostačujúci stav jazdeckého areálu v Humpolci. Areál je v dobe vzniku projektu stále prístupný verejnosti bez obmedzenia. Jedná sa o plochu mimo centra mesta, avšak na veľmi atraktívnom mieste vo veľmi obľúbenej lokalite Hadinských rybníkov. Nachádza sa v blízkosti severnej hranice Humpolca. Tvorí akúsi hranicu/ priestupnú bariéru medzi rekreačnou a obytnou zónou. Objekt je každoročne využívaný na niekoľko rôznych podujatí ako sú napríklad jazdecké závody Českej republiky vo všestrannosti a voza ťahu. Zlepšením kvalít a navýšením kapacít bude objekt využívaný vo vyššej miere a taktiež zatraktívni mesto samotné. Ponúka chýbajúce priestory školského statku, zároveň tým vytvára pre jazdecký klub nové pôsobisko. Areál mimo závodov bude slúžiť ako multifunkčný objekt pre rôzne zájazdy, jazdecké tábory či na rekreáciu a odpočinok.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.