Výstava ateliérových prací

STARÁ BETONÁRNA | KNIHOVNA

Kristýna Migdalová

Anotace

Návrh se zaměřuje na celkovou proměnu nevyužívaného industriálního areálu v Řevnicích. Dává druhou šanci 3 stávajícím halám. Největší hala se stává obálkou nabízející temperovaný prostor, ve kterém vzniká knihovna a galerie. Návrh knihovny se výrazně odlišuje od klasické struktury. Knihovna je rozdělena do samostatných kvádrů, které spolu navzájem komunikují, nepravidelně se překrývají a vytváří promyšlené bludiště. Uvnitř jednotlivých hmot je vytápěný prostor, zatímco mezi nimi je temperovaný prostor haly. Areál se proměňuje v park s výrazným reliéfem, který kopíruje vrstevnice CHKO Český kras. Mezi travnatými kopci se nenápadně vlní cestičky ze zatravňovacích dlaždic. Na hlavní ose "nádraží-řeka" vzniká pěší bulvár lemovaný původní jeřábní dráhou a stromořadím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán